Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

Výstava autorských fotografií kytarového virtuosa a hudebního skladatele ŠTĚPÁNA RAKA

Zveme vás

na výstavu autorských fotografií kytarového virtuosa a hudebního skladatele ŠTĚPÁNA RAKA

do galerii Domu národnostních menšin.

Výstava je otevřena od 18. do 31. března 2024.

Vernisáž se koná v pondělí 18. března v 17 hodin.

Na kytaru zahraje Štěpán Rak.

Členská schůze 2024

Výkonný výbor Společnosti přátel Podkarpatské Rusi zve na

ČLENSKOU SCHŮZI VE STŘEDU 15. KVĚTNA V 16,30 HODIN

v Kavárně Domu národnostních menšin v Praze 1, Vocelova 3.

Program:

- Zpráva o činnosti a plány pro příští období

- Diskuse o spoluúčasti členů na aktivitách, finanční situaci SPPR a členských příspěvcích

- Volba nového výboru

- Různé, diskuse

- Malé občerstvení

Přátelské předvánoční setkání Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

Srdečně zveme naše členy a přátele na

přátelské předvánoční setkání

v pondělí 18. prosince 2023 v 17 hodin

v kavárně Domu národnostních menšin Praha 2, Vocelova 3.

Výkonný výbor SPPR

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZOV ANETY LATTOVEJ - Kroje v pohybe

ČÍSLO 4/2023

Čtvrté číslo časopisu roku 2023:

Uhrančivý půvab rusínských textů | Kostel sv. Michaela pod plachtou | Užhorod v české literatuře | Jak fungovala pošta na Podkarpatsku | Kdo jsou Rusíni? | „Jen deset dní nepil – a ejhle! Umřel“ | Kronika aktivit Skejušanu | O československém „kolonialismu“ Podkarpatské Rusi | Z česko-rusínské knihovničky

Křest rusínského čísla literárního časopisu PLAV

Časopis Plav, měsíčník pro světovou literaturu

zve na křest rusínského čísla literárního časopisu PLAV, který proběhne

23. října od 19:00 v Čítárně Unijazz (Husitská 22, Praha 3).

Multižánrový večer ku příležitosti uvedení čísla přinese nejen četbu literatury, ale i hudbu a zpěv, audiovizuálních projekce a jiné umělecké počiny inspirované pestrou obrazností autorů a autorek rusínských enkláv roztroušených po střední Evropě. Poputujeme od polských Lemků přes básně z ukrajinského Zakarpatí a až k vojvodinskému vesnickému undergroundu.

ČÍSLO 3/2023

Třetí číslo časopisu roku 2023:

Rusínský kongres | Opustil nás Ivan Pop | Kino na Podkarpatsku | Profil Floriana Zapletala | Kostel v Dobříkově žije | Zbojník Dovbuš ve filmu | Cikánská škola v Užhorodě | Zdravotnice z Podkarpatské Rusi v čs. vojenských jednotkách za druhé světové války | Věra Lendělová: Karpatům

Kongres Rusínů 2023 Novi Sad

V tradičním dvouletém odstupu po setkání Rusínů v polské Krynici se v pořadí již 17. Světový kongres Rusínů uskutečnil ve dnech 17. až 19. srpna 2023 v srbské Vojvodině. Souběžně proběhlo 11. Mezinárodní fórum rusínské mládeže.

ČÍSLO 2/2023

Druhé číslo časopisu roku 2023:

Jubileum profesora Ivana Popa | Sešli jsme se na členské besedě | Příběh Euro a Brnoběžníka | Naši v gulagu | Novinky o Rusínech na Slovensku | Z dějin podkarpatského soudnictví | O představeních prešovském divadla Viola | Muzeum rusínské kultury | Rodnyj kraj: Sváteční dny Rusínů na Slovensku | Karpatům – báseň Věry Lendělové

ČÍSLO 1/2023

První číslo časopisu roku 2023:

„Přál bych Rusínům, aby byli na Ukrajině uznáni jako národnost,“ říká režisér Zdeněk Tyc | Juraj Jakubisko se hlásil k Rusínům | Jak se slavily Velikonoce na Podkarpatsku | Budování justice | Sté výročí Jana Horala | Tělovýchova a sport za první republiky | Portrét Augustina Vološina | Každý den jeden krok pro důstojný život

Stránky