Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

ČÍSLO 2/2024

Druhé číslo časopisu roku 2024:

Rusínský den v Lužickém semináři | Fotografie Štěpána Raka a další jarní aktivity | Cesta profesora Petera Švorce k dějinám Podkarpatska | Převozníci na Tise | Ohlédnutí za uplynulým obdobím naší činnosti | Československá justiční správa na Podkarpatské Rusi | Všichni dobří rodáci v cizích službách | Rusínština: od nářečí k jazyku

RUSÍNSKÝ DEN v Lužickém semináři v Praze

Společnost přátel Lužice a Společnost přátel Podkarpatské Rusi vás zvou na

RUSÍNSKÝ DEN

v sobotu 20. 4. 2024 v Lužickém semináři v Praze.

Na programu, který začíná v 10 hodin dopoledne, jsou přednášky, beseda, divadlo i ochutnávka tradiční rusínské kuchyně.

O historii Podkarpatské Rusi budou hovořit prof. Peter Švorc a dr. David Hubený, o jazyce dr. Michal Vašíček, o literatuře doc. Valerij Padjak a dr. Věra Lendělová, o divadle doc Tatjana Pirníková a o Světové radě Rusínů Jura Kapac. Následovat bude beseda o současné situaci Rusínů nejen na Podkarpatské Rusi. Vše vyvrcholí

přestavením divadla Viola z Prešova Šepoty –

scénické čtení s rusínskými písněmi.

Těšíme se na vás v Lužickém semináři v Praze na Malé Straně, U Lužického semináře 13/90. www.luzice.com

 

ČÍSLO 1/2024

První číslo časopisu roku 2024:

Tanec v pohybu v galerii Domu národnostních menšin | „Vdala jsem se za Rusína…“ svěřuje se výtvarnice Aneta Lattová | Bohatá úroda knížek o Podkarpatsku | Juliánský ples v Praze | Kroj, výšivka a ornament jako součást rusínského kulturního dědictví | Aktivity rusínské komunity na Slovensku | Dvojí jubileum slavisty Antonije Hodinky

Pozvánka: Posezení a oběd se členy brněnského spolku "Přátelé Podkarpatské Rusi"

16. března 2024. 12 - 14.30 proběhne společné posezení a oběd se členy brněnského spolku "Přátelé Podkarpatské Rusi" v kavárně Domu národnostních menšin. Budou mj. probrány nové možnosti spolupráce.
Vzhledem k zajímavému tématu Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaší účast.
Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Výstava autorských fotografií kytarového virtuosa a hudebního skladatele ŠTĚPÁNA RAKA

Zveme vás

na výstavu autorských fotografií kytarového virtuosa a hudebního skladatele ŠTĚPÁNA RAKA

do galerii Domu národnostních menšin.

Výstava je otevřena od 18. do 31. března 2024.

Vernisáž se koná v pondělí 18. března v 17 hodin.

Na kytaru zahraje Štěpán Rak.

Členská schůze 2024

Výkonný výbor Společnosti přátel Podkarpatské Rusi zve na

ČLENSKOU SCHŮZI VE STŘEDU 15. KVĚTNA V 16,30 HODIN

v Kavárně Domu národnostních menšin v Praze 1, Vocelova 3.

Program:

- Zpráva o činnosti a plány pro příští období

- Diskuse o spoluúčasti členů na aktivitách, finanční situaci SPPR a členských příspěvcích

- Volba nového výboru

- Různé, diskuse

- Malé občerstvení

Přátelské předvánoční setkání Společnosti přátel Podkarpatské Rusi

Srdečně zveme naše členy a přátele na

přátelské předvánoční setkání

v pondělí 18. prosince 2023 v 17 hodin

v kavárně Domu národnostních menšin Praha 2, Vocelova 3.

Výkonný výbor SPPR

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZOV ANETY LATTOVEJ - Kroje v pohybe

ČÍSLO 4/2023

Čtvrté číslo časopisu roku 2023:

Uhrančivý půvab rusínských textů | Kostel sv. Michaela pod plachtou | Užhorod v české literatuře | Jak fungovala pošta na Podkarpatsku | Kdo jsou Rusíni? | „Jen deset dní nepil – a ejhle! Umřel“ | Kronika aktivit Skejušanu | O československém „kolonialismu“ Podkarpatské Rusi | Z česko-rusínské knihovničky

Křest rusínského čísla literárního časopisu PLAV

Časopis Plav, měsíčník pro světovou literaturu

zve na křest rusínského čísla literárního časopisu PLAV, který proběhne

23. října od 19:00 v Čítárně Unijazz (Husitská 22, Praha 3).

Multižánrový večer ku příležitosti uvedení čísla přinese nejen četbu literatury, ale i hudbu a zpěv, audiovizuálních projekce a jiné umělecké počiny inspirované pestrou obrazností autorů a autorek rusínských enkláv roztroušených po střední Evropě. Poputujeme od polských Lemků přes básně z ukrajinského Zakarpatí a až k vojvodinskému vesnickému undergroundu.

Stránky