Občanské sdružení Společnost přátel Podkarpatské Rusi bylo založeno v roce 1990. Ideově navazuje na Klub přátel Podkarpatské Rusi založený v období meziválečného Československa v Bratislavě. Cílem Společnosti je zejména prohlubování vztahů s občany a organizacemi Zakarpatské oblasti Ukrajiny (bývalé Podkarpatské Rusi), podpora Rusínů na území České republiky a popularizace Podkarpatské Rusi (Zakarpatské oblasti) v ČR. Společnost vydává časopis Podkarpatská Rus, další neperiodické publikace, pořádá besedy, výstavy a filmové projekce. Členy Společnosti jsou Rusíni, Češi narození na území Podkarpatské Rusi a lidé mající vztah k tomuto území. Členská základna čítá okolo 500 lidí z České republiky i dalších států. Ve vedení Společnosti se postupně vystřídali Alexandr Veličko, Jaromír Hořec, Miloslav Kopecký, Jiří Havel, Agáta Pilátová a Dagmar Březinová.

 

 

Pozvánka - Štěpán Rak a jeho hosté

 

Kavárna Cafeiudoscop, Praha 1, Lazarská 13, úterý 15. 2. v 19,00 h
Domov a původ Štěpána Raka I.
Zdravotní sestry v boji – společný koncert Štěpána Raka a Jana Matěje Raka,
– proslov kulturní historičky Hany Kábové o původu prof. Raka,
– přednáška historiků Aleny Flimelové (Vitákové) a Romana Štéra o ženách – bojovnicích, ošetřovatelkách a matkách v československé Svobodově armádě v letech 1942–1945
vstupné Kč 250,-

Štěpán Rak informuje

Webové stránky profesora Štěpána Raka, které kytarový virtuos a hudební skladatel s rusínskými kořeny pečlivě vede a pravidelně doplňuje, obsahuje mnoho aktuálních informací a zajímavostí. Jsou tu zprávy o koncertech, zájezdech, o uměleckých i dalších aktivitách slavného umělce, záznamy jeho rozhovorů. Také jsou tu např. zveřejněna nová fakta o rodině a původu pana profesora; spolu s odborníky po nich intenzivně pátrá.
Jsme přesvědčeni, že naše čtenáře budou novinky, zprávy a poznatky týkající se Štěpána Raka zajímat, proto zveřejňujeme odkaz na jeho stránky. http://www.stepanrak.cz/zajimavosti-stepan-rak.html

ČÍSLO 4/2021


Čtvrté číslo časopisu roku 2021:

O rusínské kultuře v Knihovně Václava Havla | Vzpomínka na návštěvu TGM v Užhorodě | České a slovenské stopy na Podkarpatsku | Úspěšná producentka s rusínskými kořeny | Co vysílal Radiojournal na Podkarpatské Rusi | Nikola Šuhaj a Koločava dnes | Počátky čs. soudnictví na PR | Před sto lety se narodil Jaromír Hořec | Prešovské Divadlo Viola o biskupu Gojdičovi

ČÍSLO 3/2021


Třetí číslo časopisu roku 2021:

Rusínský kongres v Krynici | Jak to bylo s připojením Podkarpatské Rusi k ČSR | Rusínský virolog světového jména | Budování policie v Užhorodě | Před sto lety zabili Nikolu Šuhaje | Jan Horal, válečný veterán a aktivista | Jak se vaří na Podkarpatsku | Rodnyj kraj: Optování po r. 1945

Pozvánka - Rusínský večer v Knihovně Václava Havla

Revue Babylon a Společnost přátel Podkarpatské Rusi

vás zvou
 

na večer o rusínské kultuře v České republice - HLEDÁNÍ KOŘENŮ

7. října 2021 v 19 hodin v Knihovně Václava Havla v Praze 1, Ostrovní 13

 

 

 

Program:

Úvod. Rusíni mezi námi a s námi

Diskuse s autory diplomových prací na téma Rusíni a Podkarpatská Rus

Rusínské kořeny v české literatuře – o svém vztahu k rusínství promluví a svou tvorbu představí Irena Malinová, Jana Šteflíčková a Barbora Zavadilová

Zahraje a zazpívá rusínský soubor Skejušan

ČÍSLO 2/2021


Druhé číslo časopisu roku 2021:

Jubilanti Kateřina Romaňáková a Dmitrij Pop | „Mám připraný filmový námět inspirovaný Podkarpatím,“ říká v rozhovoru filmařka a výtvarnice Viktoria Rampal Dzurenko | Před 85 lety – Rusj Užhorod v první lize! | Rozhodování o Podkarpatsku | Počátky československé policie v Užhorodě | Trempové, skauti a tuláci pod Karpaty

Rusíni sčítání lidu

ČÍSLO 1/2021


První číslo časopisu roku 2021:

Sčítání lidu 2021 | Jak to bude dál s opravou svatého Michala | Historie i současnost rusínských kostelů v Česku | M. Smolák: „Jsem Rusín!“ | L. Dohovič obdržel Cenu Paměti národa | Osudy podkarpatských Židů | Ještě o uprchlících | R. Maxwell, rodák ze Solotvina | Československá policie v Užhorodě | Slovenští spisovatelé o Podkarpatsku

Rusíni sčítání lidu

Rusyn spot 2021

Stránky