ČÍSLO 2/2023

Druhé číslo časopisu roku 2023:

Jubileum profesora Ivana Popa | Sešli jsme se na členské besedě | Příběh Euro a Brnoběžníka | Naši v gulagu | Novinky o Rusínech na Slovensku | Z dějin podkarpatského soudnictví | O představeních prešovském divadla Viola | Muzeum rusínské kultury | Rodnyj kraj: Sváteční dny Rusínů na Slovensku | Karpatům – báseň Věry Lendělové