ČÍSLO 3/2019


Třetí číslo časopisu roku 2019:

Sté výročí připojení Podkarpatska k Československu: vzpomínkové
slavnosti, zamyšlení historiků, kulturní programy | Setkání s osobnostmi
na cestách letošního léta | XV. Světový kongres Rusínů ve Staré Ľubovni
| Jubileum historika Valerije Padjaka | Podkarpatská Rus v Národním
muzeu | Aktuální postřehy ze současného Zakarpatí