Pozvánka na zájezd do Užhorodu pořádanému ke 100. výročí připojení PR k ČSR

„100. Výročí od připojení Podkarpatské Rusy k ČSR"

V Užhorodě ve dnech 9. - 12. 9. 2019

Akci pořádá Masarykovo demokratické hnutí a klub T. G. Masaryka v Užhorodě pod záštitou Pardubického kraje

termín konání:

- odjezd z Prahy v neděli 8. 9. 2019 nočním lůžkovým vlakem

- příjezd do Užhorodu dopoledne v pondělí 9. 9. 2019 (ubytování, odpolední prohlídka čtvrti malé Galago a nábřeží řeky Už)

- úterý 10. 9. 2019 společně s členy klubu T. G. Masaryka proběhne slavnostní položení věnců u busty TGM a M. R. Štefánika, poté prohlídka Bokšajova muzea (bývalý Županský dům odkud hovořil z balkonu TGM při svojí návštěvě Užhorodu), společný krajanský večer v café Muzeum s folklórním vystoupením a promítáním premiéry nového dokumentárního filmu Podkarpatská rusínská malířská škola.

- středa 11. 9. 2019 dopolední návštěva Užhorodského hradu (expozice věnovaná období První republiky) a skanzenu, prohlídka centra města a exkurze do budovy oblastní rady (dříve zemského sněmu)

- čtvrtek 12. 9. 2019 volný program (pro dobrovolníky návštěva Československého vojenského hřbitova „Na Šachtě") a odpolední odjezd autobusu směr Košice

- pátek 13. 9. 2019 v ranních hodinách předpokládaný příjezd lůžkovým vlakem zpět do Prahy

Kapacita zájezdů je 27 míst. Na účast na akci budou přizvány tyto spolky a partneři: Masarykovo demokratické hnutí, Spolek přátel Podkarpatské Rusi, Česká obec sokolská, Československá obec legionářská, Společnost Milana Rastislava Štefánika, Československý ústav zahraniční, Združenie Inteligencie Rusínov Slovenska a Pardubický kraj)

Celá akce bude výrazně sponzorována, pokud se podaří sehnat dostatek financí bude pro členy a delegáty výše jmenovaných spolků zcela zdarma v opačném případě si budou hradit jen cestu, ubytování a část stravy. Svoji účast můžete ohlásit nejpozději do 10. 8. 2019 na e-mailu: erik.luccas@seznam.cz nebo písemně na adresu:

Masarykovo demokratické hnutí

(Erik Lukas)

Na Příkopě 10

110 00

Praha 1

*Změna programu vyhrazena pořadatelem zájezdu